num-person

num-person

npm i num-person

Readme

วิธีใช้ num-person

วิธีการใช้งาน

ใส่ tag html ด้านล่างลงไปในไฟล์ index.html

<script src='https://unpkg.com/num-person@0.0.1/dist/num-person.js'></script>

ใช้ tag <person-component> แสดงใน code

<person-component numberPerson="0"></person-component>

รายชื่อ attribute ที่กำหนดได้

  • numberPerson: กำหนดค่าเป็น 0

Jump To