@fremtind/jkl-tabs-react
npm i @fremtind/jkl-tabs-react

@fremtind/jkl-tabs-react

Jøkul er et designsystem utviklet av Fremtind.

by fremtind

1.3.23 (see all)License:MITTypeScript:Built-In
npm i @fremtind/jkl-tabs-react
Readme

Jøkul

lint-test-typecheck Visual regression tests NPM All Contributors

Jøkul er et designsystem som er utviklet av Fremtind.

  • Stil: Jøkul gir deg css- og scss-stilark for de grunnleggende komponentene og designmønstrene til Fremtind. De følger Fremtinds designprinsipper.
  • Komponenter: React-komponentene våre er klare til bruk. Vi har skrevet dem i Typescript, slik at utvikleropplevelsen blir bedre og det blir færre feil.
  • Kan utvides: Jøkul har innebygd støtte for css, scss og React, men er lagt opp til å kunne støtte andre rammeverk og fremtidig teknologi.

Kom i gang

  1. Klon repoet til maskinen din og naviger deg til mappen i terminalen
  2. Installer avhengigheter og bygg pakkene med yarn boot windows
  3. Start portalen lokalt med yarn dev og åpne localhost på port 8000

NB! Når du sjekker ut en ny branch bør du bygge på nytt for å hindre at gammel bygget kode blir med når du kjører opp eksempler eller portalen. Kommandoen yarn reboot sletter alle bygde filer, installerer avhengigheter, og bygger pakkene på nytt.

Tips: Du kan starte opp én og én komponent ved å kjøre yarn dev i react-pakken til komponenten. Den vil lytte på endringer i både react-og stilpakkene.

Bruk av pakkene

Du kan bruke Jøkul på to måter. Du kan enten ta inn kun stilark eller du kan bruke stilarkene og de ferdige komponentene. Komponentpakkene inneholder alt som trengs, inkludert avhengigheter til andre pakker. NB! Selv om komponentpakkene inneholder alle avhengigheter må du selv sørge for å importere stilpakken i koden din.

React-pakker

yarn add @fremtind/jkl-button-react

import { PrimaryButton } from "@fremtind/jkl-button-react";
import "@fremtind/jkl-button/button.min.css"; // husk å importere stilarket
...
<PrimaryButton onClick={doStuff}>Cool</PrimaryButton>
...

Stilark-pakker

Hvis du ikke vil bruke React-komponentene, kan du bruke stilarkene direkte. Da laster du enten inn css-filene, eller du laster inn scss-filene inn i din egen scss-fil og får tilgang til Jøkuls variabler og mixins. Pass på at du har den riktige loaderen for å ta dette i bruk i prosjektet ditt. yarn add @fremtind/jkl-button

import "@fremtind/jkl-button/button.min.css";
...
<button classname="jkl-button--primary" onClick={doStuff}>Cool</button>
...

Dokumentasjon

https://jokul.fremtind.no/ finner du informasjon om hvordan du bruker Jøkul, om designprinsippene til Fremtind og beskrivelse, bruksområder og kode for hver enkelt komponent.

Endre Jøkul

Formålet vårt med Jøkul er at det skal gå raskere å utvikle Fremtind-løsninger. Det skal være enkelt og lett å vedlikeholde og de ferdige løsningene skal føles like, selv om de er spesifikke for ulike fagområder i Fremtind eller ulike kundebehov. All utvikling skjer åpent på GitHub. Det gjør at alle interesserte kan følge med, påvirke retningen vi går i og være med på å videreutvikle designsystemet.

Bidragsguide

Vi setter pris på alle bidrag, enten du rapporterer feil, har ønsker om ny funksjonalitet, bugfix eller vil utvikle noe nytt.

Les mer om hvordan du kan bidra i guiden vår.

Oppførsel

Jøkul er et åpent og positivt felleskap der alle skal føle seg velkommen. Gjør deg kjent med våre etiske regler for bidragsytere før du deltar med bidrag.

Lisens

Jøkul er distribuert under MIT-lisensen for åpen kildekode.

Bidragsytere

Takk for bidrag fra disse flotte menneskene (emoji-oversikt):


Pio Rasch-Halvorsen

💻 👀 📖 🐛

Glenn A. Brownlee

📆 📋 🐛

Leiv Fredrik Berge

💻 📖 🚇 👀

Simen Sægrov

💻 👀

Steinop

🎨

ambientconflict

💻

Nicolai Hagen

💻

Stian Liknes

💻

hhannestad

🎨

idalower

📖

Gorild

📖 👀

Mikkel Blytt

🎨 📖

Martinvks

💻

Kristoffer Nordström

💻

Frida Thorkildsen Solhaug

💻 👀

Vegard Sørlie

💻

Bjørn Ole Bakke

💻

almli

💻

Thomas Rognes

💻

Sigve Hagesæter

🐛

EspenSmith

🤔

Murstam

🎨

fremtind-bot

📖

Jo Emil Holen

💻 📖 🐛 📝 👀

eduardodir

💻

Sercan Leylek

💻 📝 🐛

CamillaDahlstroem

🎨

Mikail Arslan

💻 🚇

Fridaks

💻

Lars-Are Gudmundsen

💻

Audun Berdal

💻 📖

fremtind-tony

📖

Jarle Berentzen

💻

stormoen

🎨

Kenneth Apeland

💻 📝 🐛 👀

Henrik Hermansen

💻

Bjørne Oma

💻 🐛 👀

William Killerud

📖 🚇 💻 🐛 📝

Espen Kvalvik

💻 🐛

Adrian Andersen

🚇

Kathrine

🎨

Tom

💻 🐛

Knut Eirik Leira Hjelle

🐛 💻

karimarkhus

🐛 🎨

Håvard Pedersen

🐛 💻 👀

Øyvind Nordbø

🎨

David Aasterud

🐛 💻

Mats Sommervold

📖

Dette prosjektet følger retningslinjene i spesifikasjonen all-contributors. Vi setter pris på alle bidrag!


  1. På grunn av en bug i patch-package på Windows vil denne kommandoen feile. Enten må du sjekke ut repoet med UNIX-style line endings, eller så må du først gjøre yarn install (som vil feile på postinstall), så manuelt legge til denne endringen i node_modules/patch-package/dist/patch/parse.js på linje 53. Deretter kan du kjøre yarn postinstall igjen, og så yarn build.

Downloads/wk

117

GitHub Stars

31

LAST COMMIT

3mos ago

MAINTAINERS

3

CONTRIBUTORS

71

OPEN ISSUES

17

OPEN PRs

2
VersionTagPublished
1.3.23
latest
10d ago
No alternatives found
No tutorials found
Add a tutorial