ra
github.com/saffetblt/rest-api
go get github.com/saffetblt/rest-api
ra

github.com/saffetblt/rest-api

Gin Gonic with Gorm

go get github.com/saffetblt/rest-api
Readme

TANIM

Uygulama REST API ile endpointlere gelen HTTP isteklerine database üzerinde işlem yaparak cevap vermektedir.

Kullanılan Teknolojiler

Bu uygulamada Gin Web Framework ile Gorm ORM Kütüphanesi kullanılmaktadır.

Bağımlılıklar

go get -u github.com/gin-gonic/gin
go get -u github.com/jinzhu/gorm
go get github.com/mattn/go-sqlite3

Uygulamanın başlatılması

Uygulama /backend klasörü içinde aşağıdaki komut ile başlatılır.

go run main.go

Uygulamanın Çalıştığı Port

Uygulama 8085 portunu dinlemektedir.

Uygulamanın Dinlediği Uç Noktalar

MethodURIFonksiyon
GET/user/main.GetUsers
GET/user/:idmain.GetUser
POST/usermain.CreateUser
DELETE/user/:idmain.DeleteUser
PUT/user/:idmain.UpdateUser

Örnek bir JSON çıktısı

{
  "ID": 1,
  "CreatedAt": "2019-04-20T22:02:04.648969408+03:00",
  "UpdatedAt": "2019-04-20T22:02:04.648969408+03:00",
  "DeletedAt": null,
  "username": "saffetblt",
  "name": "Saffet",
  "surname": "BULUT",
  "password": "12345",
  "email": "saffetblt@gmail.com",
  "phone": "555 444 33 22",
  "age": 25,
  "country": "Turkey",
  "city": "Ankara"
}

Örnek HTTP istekleri

GET

192.168.0.12:8085/user/
192.168.0.12:8085/user/5

POST

192.168.0.12:8085/user/

DELETE

192.168.0.12:8085/user/4

PUT

192.168.0.12:8085/user/3

Öneriler

Http istekleri için Postman programı kullanılmaktadır.

.db uzantılı database dosyasını görüntülemek için DB Browser for SQLite kullanılmaktadır.

GitHub Stars

11

LAST COMMIT

3yrs ago

MAINTAINERS

0

CONTRIBUTORS

2

OPEN ISSUES

0

OPEN PRs

0
VersionTagPublished
v0.0.0-20191114153953-caab6fdf3bb1
2yrs ago
No alternatives found
No tutorials found
Add a tutorial